Om meg

Eidsøra / Nesset kommune, Norway

torsdag 10. november 2011

KLASSELEDELSE OG IKT HENGER SAMMEN !

I Stortingsmelding nr. 22: Motivasjon - mestring - muligheter, står det følgende: " Bærbare datamaskiner på hver pult og mobiltelefoner med Internett i hver lomme stiller store krav til læreren. God klasseledelse, tydelige regler og bevissthet om når og hvordan IKT skal brukes, blir enda viktigere i det digitale klasserommet".

Hvem skal løse disse utfordringene?
Digitalt kompetende lærere, skoleledelsen, skoleeier og/eller departementet?

Det er mye en kan legge tilrette for å styre IKT-bruken på alle disse nivåene. Vi bør strebe etter å gjøre alle lærere kompetente og trygge på muligheten IKT gir. Dette ble innført sentralt ved  Kunnskapsløftet i 2006, der den femte grunnleggende ferdigheten er: "Å bruke digitale verktøy". Kunnskapsdepartementet varsler også at de vil utvikle et skolebasert program i klasseledelse. Men hva med lærerutdanningen? Når da det i Norgesuniversitetets rapport, "Digital Tilstand i høyere utdanning 2011" går fram at mindre enn halvparten av lærerstudentene mener at utanningen bidrar til å øke deres digitale kompetanse?


Blir det til syvende og siste skoleledelsen sin utfordring/ansvar, som tilrettelegger og inspirator, og løse utfordringene med digitalt kompetente lærere og god klasseledelse?


LITTERATUR:
Stortingsmelding nr. 22 (2010-2011): Motivasjon - mestring - muligheter. Ungdomstrinnet. Kunnskapsdepartementet
Digital tilstand 2011 - Norgesuniversitetet
 

6 kommentarer:

 1. Klasseledelse har blitt et sterkt fokusområde i etterkant av innføring av bærbare PCer i klasserommet. Det er på mange måter rett at PCene gjør tydelig klasseledelse enda viktigere enn før. Samtidig mener jeg at IKT-bruken bare setter et mer tydelig søkelys på et problem som har vært sterkt til stede tidligere. På den ene siden lykkes ulike lærere ulikt i forhold til å ha kontroll i gruppen og lede på en god måte. På den andre siden er det et spørsmål om hvor mye ansvar elevene skal ha selv for læringsutbyttet - om læreren skal styre, veilede eller begge deler.
  Når en ser denne store variasjonen og det sterke fokuset dette temaet har, tenker jeg at dette må være en klar ledelsesoppgave. Det er alltid nyttig å diskutere hva som er god klasseledelse, gjøre erfaringer sammen og eventuelt hente inn ekstern bistand til å holde kurs/sette i gang prosesser. På Charlottenlund vgs er vi i gang med en slik kursrekke nå, som Knut Grendstad, HINT, står i spissen får. Lærerne som deltar er så langt positive.

  SvarSlett
 2. Dette temaet ble belyst på et av foredragene jeg vår på i Lillestrøm. Klasseledelse er nok den viktigste komponenten for at også implementering av IKT i undervisningen skal lykkes! Det at det oppstår store skiller på læringsutbyttet, er nok lærerens rolle i arbeidet. Det er selvfølgelig en ledelsesoppgave og legge til rette for veiledning/kursing av klasseledelse også ved bruk av IKT i undervisningen. Vi har nok vært mest opptatt av veiledning/kursing i bruk av IKT-verktøyet.

  Spennende tema, mye en må tenke på når det gjelder implementering av IKT i skolen.

  SvarSlett
 3. De resultatene du refererer til mht lærerutdanningenes bidrag til lærerstudentenes
  digitale kompeanse bekrefter funn jeg sjøl gjorde på PLU/NTNU for et par år siden. Situasjonen i denne enden av utdanningssystemet har mange likhetstrekk med skolene: noen aktører ligger langt framme og gjør spennende ting. Andre bryr seg ikke og slipper unna med det, fordi fagpersoners autonomi står sterkt. Og enda sterkere når dette temaet har mistet det trøkket fra departement og direktorat som det hadde for få år siden. I sum er det ikke noe som tyder på at lærerutdanningnene har kommet lenger enn skolen. Snarere tvert imot. Paradoksalt? Så det holder!

  SvarSlett
 4. Klasseledelse er etter min mening den viktigste faktoren i skolen. Bruken av IKT har ikke gjort klasseledelse enklere. Tror at det å lage regler sammen med elevene kan være en vei å gå når det gjelder "misbruk".
  Egentlig så skriker skolen etter tydelige voksne med gode IKT kunnskaper:)

  SvarSlett
 5. Viser til artikkel i siste UTDANNING som også belyser det du skriver om Monica. Helt til slutt i artikklen står det at lærere må bli flinkere til å dele gode undervisningsopplegg med hverandre på nett. Smartskole gjør jo til en viss grad det.
  Digitale lærebøker vil det blir mer og mer av..Min erfaring er at det er enkelt å lede med disse verktøyene i bruk. Det motiverer, og elevene fokuserer på mål og oppgaver.

  SvarSlett
 6. "Tydelige voksne med gode IKT-kunnskaper" - en viktig kombinasjon å ha som lærer. Jeg skulle ønske at lærerutdanningen kunne ta dette til seg. Jeg tenker at både klasseledelse og pedagogisk bruk av IKT kunne trenge en større og mer selfølgelig plass i lærerutdanningen. Her er det egentlig ikke rom for variasjon i kvalitet...

  SvarSlett