Om meg

Eidsøra / Nesset kommune, Norway

torsdag 27. oktober 2011

STØTTE I LITTERATUREN

Erstad og Hauge sier at det finnes ikke noen enkel oppskrift på å kunne lykkes i innføringen av digitale teknologier og medier i skolen. Dette utiklingsarbeidet beskriver de med to skikkord:
         Kompleksitet og mangfold      (Erstad, Hauge 2011 : 231).

 Skolens innhold og læringsformer er ennå ikke revolusjonert etter nærmere 30 års satsing på digitale teknologier og medier. De sier videre at det er lett å bli motløs i en vurdering av endring og utvikling i skolen. Dette bekreftes også gjennom mange studier. Vanskeligheten med å få til skoleutvikling, og avstanden mellom intensjoner og realiteter i skolens virksomhet (Hargreaves 2010, Fullan 1991).

Men umulig er det ikke: For etter å ha lest boken til Erstad og Hauge: "Skoleutvikling og digitale medier", sitter jeg ikke igjen med at dette er umulig eller at vi på vår skole ikke får til noe. Men det gir meg en bedre forståelse av at det tar tid, det er mulig og det er utfordringer. Mulighetene og utfordringene Erstad og Hauge peker på gir meg bedre støtte, forståelse og driv i det videre arbeidet vi står ovenfor som ledere i utviklingen av digital kompetanse i skolen, når motløsheten kommer over meg.

En lang vei å gå, men jeg tror vi er på rett vei og at vi har kommet et stykke!!!

6 kommentarer:

 1. Intet er umulig, nei! Ofte handler det om å finne de rette innfallsvinklene og det positive anslaget. Det gjelder å treffe lærerne på hjemmebane - ikke med høytflyvende IKT-nyvinninger som de ikke ser seg tjent med. Et eksempel på et "hjemmetreff" var da jeg fikk vist frem matematikkverktøyet Kikora for realistene på min forrige skole. Dette var et IKT-verktøy som også IKT-skeptiske mattelærere falt for - her fant de faglighet og funksjon der de tidligere hadde sett tildels meningsløse matematiske flervalgsoppgaver...

  SvarSlett
 2. Enig Monica, av og til kommer motløsheten. Føler at en som leder kan for lite både om digital kompetanse og om lure metoder til å implementere den i organisasjonen. Men etter denne modulen har kompetansen økt betraktelig med tanke på både egen kompetanse og hva som rører seg rundt om angående implementeringsmetoder.

  Til Torkild: Kikora i matematikken er veldig bra! Har brukt det en del selv i undervisning.

  SvarSlett
 3. Kikora må jeg sjekke! Helt nytt for meg.

  Leste igår om Tekster - (dvs f.eks IKT planer) og lederskap. Interessant.
  Der står det skrevet at tekster MÅ kombineres av godt lederskap.

  Når planer blir laget er det viktig å følge disse opp med uformelle samtaler. Gjennom disse uformelle samtalene kan lederen danne seg et inntrykk av hvordan tekstene er mottatt, legge til forklaringer til tekstene og hjelpe til med å tolke teksten. Alle tekster tolkes og undersøkes i det uformelle småpratet. Tekstenen testes mot de verdier som deles av f.eks lærerne. Sjefen må bygge tillit gjennom å delta i det uformelle småpratet. Om sjefen som person nyter stor tillit, inviteres han inn i samtalen og får greie på hvordan folk tenker om viktige spørsmål.

  Forskjellen mellom tekst og det som i virekeligheten skjer MÅ reduseres. Slik unngår vi å komme i en tillitskrise over for de vi leder!

  Her kommer et sitat til ettertanke:

  "Det tok oss seks mnd å lage planen, og ytterligere seks mnd å begripe at ingen bryr seg"

  Ja ja , da har vi brukt et år da til liten nytte...tenker jeg...og hvor var lederen når planene skulle iverksettes?

  SvarSlett
 4. Boken om "småprat" må dere bare lese - veldig enkel - og veldig fornuftig!

  Gunnar Ekman, "Fra prat til resultat" - om lederskap i hverdagen. Abstrakt forlag 2004.


  Kunne skrevet alle mine blogg innlegg med utgangspunkt i denne.......

  SvarSlett
 5. Enkelte ganger må man både være tålmodig og uttålmoding - samtidig, Monica, som for eksemple når det gjleder å få i gang endringsprosesser i skolen. Fullan og andre påpeker at det er viktigere å gjøre ting enn å planlegge i all evighet. Noen (husker ikke i farten hvem) har formulert følgende "lovmessighet": planenes utførlighet er ofte omvendt proporsjonalt med det som blir igangsatt. Dette betyr ikke at vi ikke trenger å planlegge for endring, men planene må være aksjonsorientert: vi må planlegge det som skal GJØRES. Standhaftighet er en viktig lederegenskap. Ikke gi deg!

  SvarSlett
 6. Når IKT har blitt en grunnleggende ferdighet kan vel ingen velge bort IKT (selv om jeg vet at flere gjør det). På institusjonelt nivå gjelder hvordan skolekulturen og samarbeidsklimaet som setter sitt preg på implementering og bruk (Erstad/Hauge) På en skole med positive holdninger til IKT kan suksesshistorier og smådrypp være en vei å gå...

  SvarSlett