Om meg

Eidsøra / Nesset kommune, Norway

torsdag 24. november 2011

Digitale muligheter for spesp.elever

I Bedre skole nr. 4-2011 står det en artikkel om vedvarende lese- og skrivevansker - noen digitale muligheter, av Eva Margreta Engenes. Det blir fokusert på å inspirere skoleleder til å se nytten av å bygge opp en funksjonell verktøykasse med et godt utvalg av programvare for disse elevene og å investere i lærerens digitale ferdigheter. Som lærer i spesialpedagogikk  sier jeg meg helt enig i at mange lese- og skrivesvake elever er underytere i norsk skole. Å bruke digitale læremidler for disse elevene vil kunne være med å gi de mestring.

Rett etterfulgt av den artikkelen jeg viser til i Bedre skole nr. 4-2011 kommer artikkelen: Når dyslektikere må kjøpe PC selv, av Asle Gire Dahl. Dette er også en erfaring jeg deler. Å få støtte til kjøp av PC for de med lese- og skrivevansker var en enkel sak frem til og med våren 2010. Da var det bare å dokumentere vanskene og søke Hjelpemiddelsentralen om støtte, så var PC'en på plass. Men så enkelt er det ikke lenger. Etter at Hjelpemiddelsentralen har blitt en del av NAV er det en ny ordning som representerer en innsparing på statsbudsjettet og skaper usikkerhet om fordelingen av slike utgifter mellom stat og kommune. Dette fører til en reduksjon av digitale hjelpemiddel til opplæringen av elever med lese- og skrivevansker.

Dette føler jeg blir noe merkeligt, det skal satses mer på digitale muligheter for de med lese- og skrivevansker, men det er et bortfall av støtte til PC for disse elevene. Forstå det den som vil!

1 kommentar:

  1. Helt uforståelig at de ikke sørger for PC til dyslketikerne. Denne gruppen var nok en av de første som hadde påvist lærinigsutbytte av å skrive vha tekstbehandling istf. "på gammelmåten".

    SvarSlett