Om meg

Eidsøra / Nesset kommune, Norway

tirsdag 20. september 2011

Forankring i ledelsen - hvordan og betydning for innføring/ bruk av IKT?:

Det ble en del tanker som ble satt igang da vi var på samling i Trondheim i forrige uke! Og kanskje mest noen tankevekkere :) Jeg ble sittende igjen med spesielt en ting som jeg føler sterkt for å følge opp på min skole. Jeg føler vi er godt igang med innføring av Fronter, som vi nå har brukt i ett år i sammenheng med et prosjekt i fagtekst (gjennom Volda), vi har en IKT- plan, vi har satt av tid for lærerne til å jobbe med dette og IKT ansvarlige har gjort en god jobb i forbindelse med dette. MEN: Jeg føler at alt dette er overlatt til dem og ikke godt nok forankret i ledelsen. Vi har f.eks. ikke satt oss noen delmål i disse prosessene og heller ikke stilt noen minimumskrav. Det blir vanskelig å være IKT ansvarlig uten å vite hva og hvor ledelsen vil med det en holder på med!  Hva vi vil og hvilke mål vi skal nå, vet jeg ikke helt!? Men etter å ha luftet mine tanker rundt dette med de andre i ledelsen , blir dette tatt opp på neste ledermøte. Og i den fobindelse, er jeg veldig heldig å ha Hilde i ledelsen på samme arbeidsplass! Dette blir en spennende jobb å ta fattt på og alle gode tips taes imot med takk. Jeg håper også å finne mer om dette i litteraturen når jeg begynner å lese!

5 kommentarer:

 1. Godt å høre at dere er i gang med denne prosessen, som jeg håper vi får høre mer om utover høsten, både om hvordan dere griper dette an i ledelsen, hvilken respons dere får fra kolleger, og hvordan dere utnytter litteraturen. Jeg tror Erstad og Hauge (Hovedboka) kan ha noe å by på. Hva med å organisere "studiesirkel" på skolen? eller trekke kolleger med rundt bloggen din?

  SvarSlett
 2. Det samme har vist seg på vår skole, IKT ansvarlig har fått for mye ansvar for IKT, styrt både ovenfra (kommunenivå) og nedenfra (skolenivå) der styringen på det hele har vært mer teknologisk enn pedagogisk. Det er mange hull i kompetansen i prosessen med deling av kunnskap. Dette må ledelsen ta tak i også på vår skole. Det skal bli spennende å høre hva dere blir enige om på ledermøte.

  SvarSlett
 3. Jeg tenker at skolens IKT-ansvarlig ofte er en viktig og sentral ressursperson. IKT-ansvarlig bør ha god kontakt med og oppfølging fra ledelsen. Ansvaret for det pedagogiske utviklingsarbeidet innen IKT trenger ledelsesforankring for å lykkes. Nilsen (2010) er inne på dette. Han beskriver skoler der for mye ansvar er delegert til IKT-ansvarlig uten at denne funksjonen har nok støtte/forankring i ledelsen. Rektor bør delta aktivt i kompetanseheving og utviklingsarbeid - dette gjelder også innen det digitale feltet.

  Referanse:

  Nilsen, N. O. 2010: Rektors ledelseskompetanse - hva skal til for å utvikle en digitalt kompetent skole? I: Andreassen, R.-A. m.fl. 2010: Kompetent skoleledelse. Tapir.

  SvarSlett
 4. Det er viktig med en aktiv skoleledelse. All skoleutvikling med bærekraft og tyngde må være forankret i skolens ledelse (Fullan 2007). Ledelsen må kunne drive andre i utviklingsforløp, være teambygger internt og nettverksaktør internt og eksternt. Ikke minst må ledelsen se på seg selv som lærende (Erstad 2005).

  Skal bli spennende å følge med fortsttelsen..


  Referanser: Digitalt kompetent skole ( kompendiet s. 89)

  SvarSlett
 5. Da er jeg på nett igjen :)
  Takk for gode tips og litteraturhenvisninger!
  Vi har ikke fått tatt opp temaet på ledermøte enda, men jeg har fått reflektert mer over det selv. Forankring i ledelsen er det ingen tvil om må være tilstede, og i tillegg må vi få personalet vårt med oss! Få på plass definerte mål som personale er med på å utforme. Sjekke opp om personalet har tilstrekkelig kompetanse (evt. gi de det), ha tilgang på ressurser og ha en plan for arbeidet (Ikt-planen). Skal vi få til en vellykket utvikling er dette vesentlige faktorer som alle må være tilstede (Knoster, Villa & Thousand, 2000).

  SvarSlett